suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oriveden kaupunki

Palkkatuki työttömän palkkauskustannuksiin

  • Palvelu
  • Orivesi
  • Julkinen palvelu

Oriveden kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Orivesi ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat,

1) jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai

2) jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuutt ...

Toimi näin

  1. Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Jos et voi hakea sähköisesti, toimita hakemuslomake Oriveden kaupungin työllisyyspalveluihin. Valitse palkkatukihakemus KK320 - Tulostettava lomake kuntakokeilun asiakkaalle.
  2. Oriveden kaupungin työllisyyspalvelut tarkistaa palkkatuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä.
  3. Työsuhde voi alkaa vasta, kun Oriveden kaupungin työllisyyspalvelut on myöntänyt palkkatuen.

Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä jatkohakemus ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen pitää jatkua välittömästi edellisen tukijakson päätyttyä.

• Hae palkkatuen maksatusta jälkikäteen KEHA-keskukselta sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa.

• Sähköiseen hakemukseen liittyvät lisätiedot tai täydennyspyyntö näkyvät Oma asiointi -palvelussa, joten seuraa hakemuksen tilannetta säännöllisesti.

• Jos et voi hakea sähköisesti, toimita maksatushakemus liitteineen KEHA-keskukseen postitse.

• Tutustu KEHA-keskuksen ohjeisiin maksatuksen hakemisesta.

• KEHA-keskus vastaa tiedusteluihin sähköpostitse.

Yleisneuvontaa palkkatuesta ja sen maksatuksesta sekä sähköisen asioinnin tukea tarjoaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

Kenelle ja millä ehdoin

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota Oriveden kaupungin työllisyyspalvelut voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa ja jos Oriveden kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut arvioi sen tarkoituksenmukaiseksi keinoksi edistää työttömän työnhakijan työllistymistä.

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Palkkatukea ei voida myöntää työnantajalle, jos

• tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa

• tuki vääristää kilpailua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja

• työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja

• työsuhde, jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä

• elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai työnantajaa koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi

Palkkatuki ei saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa.

Palkkatukea on mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, jos työnantaja on ottanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotun työntekijän takaisin työsuhteeseen ennen palkkatukihakemuksen tekemistä.

• palkkatukea ei voi maksaa, jos työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja

• tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty

• palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti

Palvelun toteuttaa

Oriveden kaupunki

Palvelusta vastaa

Oriveden kaupunki
Tekstistä vastaa: Oriveden kaupunki
Päivitetty: 1.9.2021