suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lahden kaupunki

Palkkatuki työttömän palkkauskustannuksiin

 • Palvelu
 • Lahti
 • Julkinen palvelu

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota Lahden kaupungin työllisyyspalvelut voi myöntää työnantajalle Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaan palkkauskustannuksiin. Kuntakokeilun asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistetyt ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttaj ...

Toimi näin

Kun haluat palkata Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaan, hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista Oma asiointi -verkkopalvelussa. Ennen palkkatuen hakemista tutustu huolellisesti täyttö- ja muihin ohjeisiin.

Kuntakokeilu tarkistaa palkkatuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä.

Työsuhde voi alkaa vasta, kun palkkatuki päätös on tehty.

Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä jatkohakemus hyvissä ajoin ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen täytyy jatkua välittömästi siitä, kun edellinen tukijakso päättyy.

Hae palkkatuen maksatusta jälkikäteen KEHA-keskukselta Oma asiointi -verkkopalvelussa. Hakemukseen liittyvät lisätiedot ja mahdollinen täydennyspyyntö näkyvät palvelussa, joten seuraathan hakemuksesi tilannetta säännöllisesti.

Tutustu KEHA-keskuksen ohjeisiin maksatuksen hakemisesta. KEHA-keskus vastaa tiedusteluihin sähköpostitse.

Yleisneuvontaa palkkatuesta ja sen maksatuksesta sekä sähköisen asioinnin tukea tarjoaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

Kenelle ja millä ehdoin

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu voi myöntää, jos tuki arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi keinoksi edistää työttömän työnhakijan työllistymistä ja määrärahoja on käytettävissä.

Palkkatukea ei voida myöntää työnantajalle, jos

 • tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa.
 • työsuhde on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä. Poikkeuksena tähän on uuden palkkatukijakson myöntäminen, kun uusi jakso alkaa välittömästi edellisen jakson päätyttyä.
 • tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi muiden työntekijöiden irtisanomisen.
 • tuki vääristää kilpailua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja.
 • työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.
 • elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai työnantajaa koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi

Palkkatukea on mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, jos työnantaja on ottanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottujen tilalle, vastaavan määrän työntekijöitä ilman palkkatukea takaisin työsuhteeseen ennen palkkatukihakemuksen tekemistä. Palkkatuki ei saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa.

Palkkatukea ei voida maksaa, jos

 • työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja,
 • tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty tai
 • palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti.

Palvelun toteuttaa

Lahden kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

KEHA-keskus, Hämeen TE-toimisto

Palvelusta vastaa

Lahden kaupunki
Tekstistä vastaa: Lahden kaupunki
Päivitetty: 20.12.2023