suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Palkkatuki työntekijän palkkakustannuksiin

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

TE-toimistot ja kuntakokeilut voivat myöntää organisaatioille harkinnanvaraista palkkatukea työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta. Palkkatuella katettavilla palkkakustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle työajan tai urakan suorittamisen perusteella maksettavaa ennakonpidätyksen alaista palkkaa.

Palkkatuki parantaa työttömän työnhakijan amma ...

Toimi näin

Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Voit hakea tukea vain sähköisellä lomakkeella. TE-toimisto tai kuntakokeilu tarkistaa tuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä. Työsuhde voi alkaa vasta, kun palkkatuki on myönnetty.

Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä jatkohakemus ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen täytyy jatkua välittömästi siitä, kun edellinen tukijakso päättyy.

Asiointipalvelussa hakemuksen voi jättää valtuutettu henkilö. Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus. Palkkatuessa käytettävä valtuusasia on nimeltään Palkkatuen hakeminen. Valtuutetut henkilöt hoitavat asioita organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Palvelu tarkistaa henkilön asiointioikeuden kirjautumisen yhteydessä. Valtuuden lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta.

Neuvontaa palkkatuen hakemiseen antaa Yritys-Suomi puhelinpalvelu.

Näin haet tukea

Hae palkkatukea sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta. Asiointipalveluun kirjaudut henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Täytä hakemus ja lisää siihen tarvittavat liitteet asiointipalvelun palveluvalikon kautta. Asiointipalvelun sisäiset ohjeet helpottavat hakemuksen täyttöä. Palvelusta saapuvat ilmoitukset kertovat tietoa asiointisi eri vaiheista. Sähköisesti asioimalla voit jättää hakemuksen, vastata hakemusta koskeviin täydennyspyyntöihin, täydentää hakemustasi ja vastaanottaa asiaasi koskevat päätökset.

Näin haet tuen maksatusta

Hae palkkatuen maksatusta KEHA-keskukselta asiointipalvelussa tukipäätöksen mukaisesti. Huomaathan, että ennen 1.7.2023 annettuihin päätöksiin sovelletaan poikkeavaa ohjeistusta.

Hae tuen maksatusta kuukausittain kalenterikuukauden aikana päättyviltä palkanmaksukausilta. Voit jättää maksatushakemuksen kolmen kuukauden kuluessa tukijakson päättymistä. Hakemus ei vanhene kesken tukikauden.

Saat ilmoituksen palkkatuen maksatuksesta asiointipalveluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada palkkatukea, jos edustamasi organisaatio on

  • yritys,
  • kunta, kuntayhtymä tai hyvinvointialue, tai
  • muu yhteisö, kuten yhdistys, säätiö, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai seurakunta.

Tukea ei voida myöntää, jos tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa. Tukea ei voida myöntää myöskään työsuhteeseen, joka on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä. Poikkeuksena tähän on uuden tukijakson myöntäminen, kun uusi jakso alkaa välittömästi siitä, kun edellinen tukijakso päättyy.

Palkkatukea ei myönnetä työntekijän vuorotteluvapaan sijaisen palkkaamiseen.

Tukea ei myönnetä sinulle, jos tuki vääristää kilpailua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja tai olet olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiasi suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.

Tuen saaminen ei ole mahdollista, jos edustamasi organisaatio on EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai sitä koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Tukea on mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, kun työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä palkkatuen hakemisen hetkellä on vähintään yhtä suuri kuin työtekijöiden irtisanomisen tai lomauttamisen ajankohtana. Tuki ei saa heikentää palveluksessasi olevien työntekijöiden asemaa.

Jos tuella palkattu siirtyy liikkeen luovutuksen, yhteisön sulautumisen tai jakautumisen taikka yhteisöjen yhdistymisen takia toisen työnantajan palvelukseen kesken palkkatukijakson, tuki työntekijän vastaanottavalle työnantajalle voidaan myöntää siksi ajaksi, joka luovuttavalle työnantajalle myönnetyn palkkatukijakson kestosta on jäljellä. Vastaanottavan työnantajan on toimitettava palkkatukihakemus TE-toimistolle tai kuntakokeilulle kuukauden kuluessa tuella palkatun siirtymisestä luovutuksensaajan tai vastaanottavan yhteisön palvelukseen.

Palkkatukea ei makseta sinulle, jos

  • et noudata tukipäätöksen ehtoja,
  • tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät tuen myöntämisen edellytykset täyty tai
  • tukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012

Palvelun toteuttaa

TE-toimisto

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjanmaan TE-toimisto, Satakunnan TE-toimisto, Kainuun TE-toimisto, Pirkanmaan TE-toimisto, Etelä-Savon TE-toimisto, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Lapin TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Uudenmaan TE-toimisto, KEHA-keskus, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen TE-toimisto, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Hämeen TE-toimisto, Pohjois-Savon TE-toimisto

Palvelusta vastaa

TE-toimisto
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 20.3.2024