suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Päivystys

  • Palvelu
  • 66 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Päivystysvastaanotto on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille, joiden tulee saada hoitoa välittömästi tai viimeistään vuorokauden kuluessa, jotta pysyviltä terveyshaitoilta tai vammoilta vältytään.

Jos vointisi ei vaadi päivystyksellistä välitöntä hoitoa, voit katsoa Terveyskylän itsehoito-ohjeita.

Ne auttavat sinua arvioimaan, milloin on syytä hakeutua ammattilaisen hoidon ...

Toimi näin

Hätätilanteessa soita hätänumeroon (112).

Jos tarvitset hoitoa, jota ei voi siirtää seuraavaan päivään, soita aina sinua lähimpään päivystyksen numeroon ennen kuin lähdet päivystykseen. Puhelinnumerot löytyvät Puhelinasiointi-kohdasta ja päivystyksen sijaintitiedot Palvelupaikat-kohdasta.

Hoitaja arvioi oireidesi perusteella hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Jos tilanne ei vaadi päivystyksellistä hoitoa, hoitaja ohjaa sinut oman kuntasi lääkärin ja hoitajan vastaanotolle tai antaa hoito-ohjeet kotiin.

Ota mukaan päivystykseen

• Kela-kortti

• tiedot säännöllisesti käytössä olevista lääkkeistä sekä allergioista

• astmasuihkeet, silmätipat, insuliinit jne.

• omaisten yhteystiedot.

Kun saavut päivystykseen, ilmoittaudu ilmoittautumisautomaatilla ja jää odottamaan vuoroasi odotusaulaan. Sinut kutsutaan vuorollasi hoitajan arvioon.

Omaiset

Päivystyksen seurantapaikoilla hoidettavien potilaiden luona lyhyet vierailut ovat sallittuja, muutoin omaiset odottavat päivystyksen aulassa. Hoidon etenemistä voit tiedustella hoitajilta. Toivomme, että lähiomaisista nimetään yksi henkilö, joka pitää yhteyttä hoitohenkilökuntaan ja välittää tietoja potilaan voinnista muille omaisille.

Kenelle ja millä ehdoin

Välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat, joiden tila ei voi odottaa seuraavaan päivään

• kova rintakipu

• isot vammat ja luunmurtumat

• äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu

• äkilliset halvausoireet

• äkillisesti alkanut kova päänsärky

• voimakas hengenahdistus tai hengitysvaikeus

• runsas verenvuoto

• myrkytys

• alle 3 kk ikäisen lapsen yleisvoinnin lasku

• äkillinen tai vaikeutunut todellisuuden tajun häiriö

Synnytykset ja gynekologiset päivystykselliset sairaudet hoidetaan Kuopion yliopistollisen sairaalan naisten akuuttikeskuksessa.

Päivystyksessä annetaan erittäin kiireellistä hoitoa kotikunnasta riippumatta.

Tausta ja lainsäädäntö

Päivystyksessä annetaan potilaalle kiireellistä hoitoa. Hoidon tarve voi aiheutua äkillisestä sairastumisesta tai vammautumisesta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta tai toimintakyvyn heikkenemisestä. Päivystyksessä hoidetaan kaikkia kiireellisen avun tarvitsijoita näiden asuinpaikasta riippumatta.

Hoitaja tai lääkäri tekee potilaalle hoidontarpeen arvioinnin, jossa määritellään hoidon kiireellisyys ja tarve. Jos hoidon tarve ei ole kiireinen, potilaan tulee hakeutua terveyskeskukseen virka-aikana.

Päivystyspalveluita on saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoina. Ympärivuorokautinen päivystys järjestetään suurten terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteydessä.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päivitetty: 12.1.2023