suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Päiväkodit

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Päiväkodeissa lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta vastaa asetuksen mukainen koulutettu henkilökunta.

Päiväkotien aukioloajat näkyvät päiväkodin sivulla ja erikseen sopien vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvan tarpeen mukaan. Vuoropäiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista päivähoitoa.

Varhaiskasvatuksessa toimimme pienryhmissä. Pienryhmätoiminta mahdollistaa rauhallisen ja positiivisen ilmapiirin kaikkeen lasten toimintaan, niin leikissä, liikkumisessa, tutkimisessa kuin päivittäisissä arki- ja siirtymätilanteissa.

Pohjoisella alueella toimivat seuraavat päiväkodit: Hämeenkoski, Soramäki, Pyhäniemi, Kalliola, Kukkila, Paimela.

Eteläisellä alueella toimivat seuraavat päiväkodit: Salpakangas, Satulinna, Hiekkalinna, Nostava ja Herrala.

Esioppilaiden päivähoito toteutetaan kouluilla.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Vanhempien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 16.3.2020