suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Painotettu opetus

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Painotettua perusopetusta järjestetään erikoisluokilla. Erikoisluokalla kyseisen oppiaineen tai oppiaineryhmän tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa. Painotus näkyy myös opetusta eheyttävänä teemana muussa luokan ja koulun toiminnassa.

Porin kaupungin perusopetuksen erikoisluokat:

• Kuvataide vuosiluokilla 3–6, Cygnaeuksen koulu

• Kuvataide vuosiluokilla 7–9, Länsi-Porin koulu ja Porin suomalaisen yhteislyseon koulu

• Musiikki vuosiluokilla 3–6, Cygnaeuksen koulu

• Musiikki vuosiluokilla 7–7, Porin suomalaisen yhteislyseon koulu

• Liikunta vuosiluokilla 4–6, Käppärän koulu

• Liikunta vuosiluokilla 7–9, Kuninkaanhaan koulu (sisältää myös valmennusluokat) ja Länsi-Porin koulu

• LUMA-luokka, vuosiluokilla 7–9, Länsi-Porin koulu

• Yrittäjyys-luokka vuosiluokilla 7–9, Porin lyseon koulu

Erikoisluokkien lisäksi Porissa voi opiskella englanninkielisessä opetuksessa vuosiluokilla 1–6 Cygnaeuksen koulussa ja vuosiluokilla 7–9 Porin suomalaisen yhteislyseon koulussa. Englanninkielisen opetuksen tavoitteena on oppilaiden kaksikielisyys, joka mahdollistaa sen, että oppilas kykenee jatkamaan yläkoulua suomen- tai englanninkielisessä koulussa. Opetussuunnitelman sisältö ja tavoitteet englanninkielisillä luokilla ovat samat kuin suomenkielisessä perusopetuksessa. Kielipainotteisuus näkyy siten, että opiskelu tapahtuu englanniksi.

Toimi näin

Painotettuun opiskeluun haetaan pääsykokeilla ja soveltuvuustestein.

Erikoisluokille haetaan keväällä erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Kouluilta saa lisätietoja erikoisluokkien ja englanninkielisen opetuksen järjestämisestä ja hakumenettelystä.

Kenelle ja millä ehdoin

Erikoisluokille ja englanninkieliseen opetukseen voivat hakeutua perusopetuksen oppilaat. Erikoisluokille haetaan keväällä erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Lisätietoja saa kyseisistä kouluista.

Opiskelu englanninkielisellä luokalla on suunnattu ensisijaisesti englantia äidinkielenään puhuville lapsille. Luokkia voidaan tarvittaessa täydentää suomea äidinkielenään puhuvilla lapsille tai maahanmuuttajilla, joille englanninkielisen opetuksen katsotaan olevan avuksi aloitettaessa opintoja Suomessa. Englanninkieliselle luokalle hyväksyttäviltä edellytetään riittäviä opiskeluvalmiuksia, keskittymiskykyä ja kielellistä tasoa. Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa halukkuuden pyrkiä Cygnaeuksen koulun englanninkielisten luokkien 1. luokalle sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Kieliluokille haluaville järjestetään soveltuvuuskoe hakuvuoden helmi-maaliskuussa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen. Paikallinen opetuksen tarjonta riippuu siitä, miten peruskoulut ovat kunnan tai muun opetuksen järjestäjän päätösten mukaan painottaneet opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettu opetus voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Painotettuun opetukseen voi hakeutua niin, että se alkaa perusopetuksen 3. tai 7. luokalla. Painotetut kieliopinnot voidaan aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Painotettu opetus pidentää kouluviikkoa 1-2 tuntia.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPorin kaupunki
Palvelun toteuttaaPorin kaupunki
Alue Pori
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 31.7.2019