suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Painotettu opetus

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Naantalissa perusopetuksen oppilas voi opiskella englannin kielirikasteisella, luonnontieteellis-matemaattisella tai liikuntaa painottavalla luokalla. Painotettua opetusta järjestetään vain naantalilaisille oppilaille. Varhennettu englannin kielen opetus alkaa Naantalin kaikissa alakouluissa 1. luokalla.

Englannin kielirikasteiset luokat Kuparivuoren (2. - 6. lk) ja Maijamäen (7. - 9. lk) koulussa:

  • Opiskelu on suunnattu äidinkielenään suomea puhuville oppilaille tai niille, joiden suomen kielen taito vastaa äidinkielen tasoa. Englannin kielen osuus opetuksesta on noin 25 %, sitä käytetään usean oppiaineen tunneilla sekä jokapäiväisissä rutiineissa. Opetuksen tavoitteena saada oppilas innostumaan englannin kielestä sekä tutustuttaa hänet vieraisiin kulttuureihin.
  • Kielirikasteiselle luokalle pyritään seuraavan kerran vuonna 2022. Jatkossa kielirikasteista opetusta on tarjolla 4. luokasta ylöspäin. Luokalle otetaan enintään 24 oppilasta.
  • Kuparivuoren koulussa alkanut kielirikasteinen opetus jatkuu läpi yläkoulun omana ryhmänään Maijamäen koulussa. Ryhmää voidaan täydentää pääsykokeen kautta 7. luokalle, mikäli ryhmässä on tilaa.

Luonnontieteellis-matemaattiset luokat Maijamäen koulussa (7. - 9. lk):

  • LUMA-luokan oppilailla on yläkoulun aikana yhteensä 2+2 viikkotuntia enemmän opetusta luonnontieteissä ja matematiikassa.

Liikuntapainotteiset luokat Suopellon koulussa (7. - 9. lk):

  • LILU-luokan oppilailla on yläkoulun aikana yhteensä 1+1+2 viikkotuntia enemmän opetusta liikunnassa. Liikuntaluokan tavoitteina ovat monipuolisen liikunnanopetuksen tarjoaminen, liikunnan määrän lisääminen, uusiin liikuntalajeihin tutustuminen sekä oman liikuntalajin harrastamisen tukeminen. Tavoitteena on myös tukea nuoren kasvua ja kehitystä siten, että koulunkäynti, liikuntaharrastukset ja muu vapaa-aika tukevat tasapainoisesti toisiaan.

Toimi näin

Painotettuun opiskeluun haetaan pääsykokeilla ja soveltuvuustestein.

Kuparivuoren koulun englannin kielirikasteiselle 4. luokalle pyritään seuraavaksi vuonna 2022. Varhennettua englannin kielen opetusta annetaan kaikissa Naantalin alakouluissa 1. luokasta alkaen.

Yläkoulujen painotetun opetuksen luokille järjestetään erilliset pääsykokeet, joista tiedotetaan tarkemmin 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestettävässä vanhempainillassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Painotettuun opetukseen voivat hakea naantalilaiset peruskoulun oppilaat. Oppilaat valitaan testien ja pääsykokeiden perusteella.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen. Paikallinen opetuksen tarjonta riippuu siitä, miten peruskoulut ovat kunnan tai muun opetuksen järjestäjän päätösten mukaan painottaneet opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettu opetus voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Painotettuun opetukseen voi hakeutua niin, että se alkaa perusopetuksen 3. tai 7. luokalla. Painotetut kieliopinnot voidaan aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Painotettu opetus pidentää kouluviikkoa 1–2 tuntia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 24.9.2020