suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Painotettu opetus

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Naantalissa perusopetuksen oppilas voi opiskella englannin kielirikasteisella, luonnontieteellis-matemaattisella tai liikuntaa painottavalla luokalla. Painotettu opetus on tarkoitettu vain naantalilaisille oppilaille. Varhennettu englannin kielen opetus alkaa Naantalin kaikissa alakouluissa 1. luokalla.

Englannin kielirikasteiset luokat Kuparivuoren (2. - 6. luokat) ja Maijamäen (7. - 9. luokat) ...

Toimi näin

Painotettuun opiskeluun haetaan pääsykokeilla ja soveltuvuustestein.

Kuparivuoren koulun englannin kielirikasteiselle 4. luokalle pyritään seuraavaksi vuonna 2022. Varhennettua englannin kielen opetusta annetaan kaikissa Naantalin alakouluissa 1. luokasta alkaen.

Yläkoulujen painotetun opetuksen luokille järjestetään erilliset pääsykokeet, joista tiedotetaan tarkemmin 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestettävässä vanhempainillassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Painotettuun opetukseen voivat hakea naantalilaiset peruskoulun oppilaat. Oppilaat valitaan testien ja pääsykokeiden perusteella.

Tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen. Paikallinen opetuksen tarjonta riippuu siitä, miten peruskoulut ovat kunnan tai muun opetuksen järjestäjän päätösten mukaan painottaneet opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettu opetus voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Painotettuun opetukseen voi hakeutua niin, että se alkaa perusopetuksen 3. tai 7. luokalla. Painotetut kieliopinnot voidaan aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Painotettu opetus pidentää kouluviikkoa 1–2 tuntia.

Palvelun toteuttaa

Naantalin kaupunki

Palvelusta vastaa

Naantalin kaupunki
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 16.11.2022