suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Painotettu opetus

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Painotettu opetus on oppiaineen tehostettua ja syventävää opetusta.

Kuntakohtaista painotettua opetusta tarjotaan vuosiluokilla 3 - 6 kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa, tanssissa ja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Vuosiluokilla 7 - 9 painotettua opetusta tarjotaan kuvataiteessa, liikunnassa ja urheilussa, tanssissa, musiikissa sekä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa.

Kuvataiteen painotettua opetusta järjestetään Pirtin koulussa vuosiluokille 3 - 6 ja Hatsalan klassillisessa koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Liikunnan painotettua opetusta järjestetään Jynkän koulussa vuosiluokilla 3 - 6 ja Pyörön koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Matemaattis-luonnontieteellisesti painotettua opetusta järjestetään Pyörön koulussa vuosiluokille 3 - 9.

Musiikin painotettua opetusta järjestetään Haapaniemen, Kalevalan ja Rajalan kouluissa vuosiluokille 3 - 6 ja Minna Canthin koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Tanssin painotettua opetusta järjestetään Kalevalan koulussa vuosiluokille 3 - 6 ja Minna Canthin koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Urheilun painotettua opetusta järjestetään Hatsalan klassillisessa koulussa ja Jynkänlahden koulussa vuosiluokille 7 - 9.

Kuntakohtaiseen painotettuun opetukseen haetaan ja oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Valintakokeiden ajankohdasta ja sisällöstä tiedotetaan erikseen. Painotettu opetus sisältyy 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin ja se vähentää muita valintamahdollisuuksia kyseisillä luokka-asteilla. Kuntakohtaisella painotetulla opetuksella on jatkumo alakoulusta lukioon. Kuhunkin vaiheeseen haetaan erikseen.

Koulut voivat tarjota myös koulun sisäistä, koulun omille oppilaille tarjottavaa painotettua opetusta.

Toimi näin

Painotettuun opiskeluun haetaan pääsykokeilla ja soveltuvuustestein.

Hakeminen tehdään Wilmassa huoltajan tunnuksilla erikseen ilmoitettuna ajankohtana tammikuussa. Mikäli internettiä ei ole käytettävissä, paperisen hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakokeen päivämäärä ja kellonaika löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen verkkosivuilta. Valintakokeen tekeminen toisena ajankohtana on mahdollista ainoastaan lääkärintodistuksella. Valinnasta ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi hakea enintään kahteen painotukseen. Jos oppilas hakee latinan kielen opetukseen, voi hän tämän lisäksi hakea yhteen painotukseen. Painotettuun opetukseen hyväksytään ne oppilaat, joilla on erillisen valintakokeen tai ennakkotehtävän osoittamat riittävät taidot. Hakeminen ja hakujärjestys ovat sitovia. Jos oppilas hyväksytään molempiin hakuvaihtoehtoihin, oppilaan koulupaikka määräytyy ensisijaisen valinnan mukaan. Mikäli samat kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Oppilas, joka on hakuvaiheessa ilmoittanut muuttavansa Kuopioon, voidaan ottaa painotettuun opetukseen, mikäli oppilaan kotikunta on Kuopio lukuvuoden alkaessa (1.8.). Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa painotettuun opetukseen, mikäli hakija on suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen tai ennakkotehtävän ja koulussa on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikki oman kunnan hakemukset on käsitelty.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen. Paikallinen opetuksen tarjonta riippuu siitä, miten peruskoulut ovat kunnan tai muun opetuksen järjestäjän päätösten mukaan painottaneet opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettu opetus voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Painotettuun opetukseen voi hakeutua niin, että se alkaa perusopetuksen 3. tai 7. luokalla. Painotetut kieliopinnot voidaan aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Painotettu opetus pidentää kouluviikkoa 1-2 tuntia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 11.8.2020