suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kirkkonummen kunta

Painotettu opetus

  • Palvelu
  • Kirkkonummi
  • Julkinen palvelu

Kirkkonummella järjestetään neljässä peruskoulussa opetusta, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Painotukset ovat musiikki, ruotsin kieli, matemaattis-luonnontieteelliset (LUMA) aineet sekä tieto- ja viestintätekniikka (virtuaaliluokat).Otettaessa oppilaita painotettua opetussuunnitelmaa noudattaviin luokkiin, sovelletaan oppilaiden taipumuksia ko. oppiaineissa mittaavaa koetta (poikkeuksena kielikylpyluokka).Kirkkonummen kunta ei korvaa oppilaiden koulumatkakustannuksia silloin kun oppilas käy muuta kuin omaa lähikouluaan huoltajan hakemuksesta. Kaikkia Kirkkonummen painotusluokille valittuja oppilaita koskee sama kriteeri: valinta on sitova, eikä yhdelle painotusluokalle valittu voi hakea valituksi tultuaan toiseen kunnan painotukseen. Painotusluokille ei järjestetä täydennyshakua.

Päätökset painotettuun opetukseen (musiikki-, LUMA- tai virtuaaliluokat) ja liikuntalinjalle valitsemisesta tehdään tulevien 7. -luokkalaisten osalta ke 31.3.2021 mennessä. Oppilaiden tulee ilmoittaa paikan vastaanottamisesta pe 9.4.2021 mennessä.

 

Toimi näin

Painotettuun opiskeluun haetaan pääsykokeilla ja soveltuvuustestein.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen. Paikallinen opetuksen tarjonta riippuu siitä, miten peruskoulut ovat kunnan tai muun opetuksen järjestäjän päätösten mukaan painottaneet opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettu opetus voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Painotettuun opetukseen voi hakeutua niin, että se alkaa perusopetuksen 3. tai 7. luokalla. Painotetut kieliopinnot voidaan aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Painotettu opetus pidentää kouluviikkoa 1–2 tuntia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKirkkonummen kunta
Palvelusta vastaaKirkkonummen kunta
Alue Kirkkonummi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kirkkonummen kunta
Päivitetty: 3.2.2021