suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Painelaitteiden rekisteröiminen ja käytön valvonta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Painelaitteen omistajan tai haltijan on ilmoitettava rekisteröitävä painelaite rekisteröitäväksi ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa. Ilmoituksessa on esitettävä valmistajaa, maahantuojaa, omistajaa, haltijaa ja käytön valvojaa koskevat tiedot, painelaitetta koskevat tekniset tiedot sekä painelaitteen sijainti.

Omistajan tai haltijan on nimettävä ja ilmoitettava Tukesiin käytön valvoja rekisteröitävälle painesäiliölle. Käytön valvoja on rekisteröitävän painelaitteen käytön vastuuhenkilö. Käytön valvojalla on oltava tehtävään vaadittu pätevyys ja käytön valvojan on tunnettava painesäiliön sekä sen hallinta- ja turvalaitteiden toiminta ja ymmärrettävä painesäiliöön liittyvät vaarat. Tehtävien hoitaminen edellyttää perehtymistä painesäiliön käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä painelaitesäädösten velvoitteisiin. Tarkastuslaitos (hyväksytty laitos) tarkastaa käytön valvojan pätevyyden ja asiantuntemuksen sekä edellytykset tehtävien hoitamiseen painesäiliön määräaikaistarkastuksen yhteydessä.

Jos kattilalaitoksessa on rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila, on kattilalaitoksen omistajan ja haltijan nimettävä käytön valvojaksi henkilö, jolla on tehtävään vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava kattilan rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus. Omistajan tai haltijan on huolehdittava, että nimettävä henkilö täyttää nämä vaatimukset.

Toimi näin

Painelaitteiden rekisteröiminen tapahtuu kahdessa osassa:

1. Muutosilmoituksen tekeminen Tukesille. Ilmoita käytön valvojan tai varavalvojan tiedot sekä painelaitteen tilan muutokset (varastointi, romutus sekä omistajan, käytön tai varavalvojan tietojen muutokset).

2. Tarkastuslaitoksen toimet: tarvitaan mahdollinen sijoitussuunnitelma, perustietolomake (rekisteröinti-ilmoitus), ensimmäinen määräaikaistarkastus ja määräaikaistarkastukset.

Mikäli painelaite on rekisteröitävä, ota yhteys tarkastuslaitokseen ja pyydä ensimmäinen määräaikaistarkastus.

Kattilalaitoksen omistajan tai haltijan on nimettävä käytön valvoja, jolla on tehtävään vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava kattilan rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus. Kattilalaitoksen teholuku määrittelee, tarvitaanko asiantuntemuksen lisäksi pätevyyskirja. Teholuku saadaan laskemalla yhteen kattilalaitoksessa käytössä olevien eri höyry- ja kuumavesikattiloiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tehon lukuarvojen tulot. Teholuku lasketaan kattilalaitoksen rekisteröitävien kattiloiden perusteella. Pätevyyskirjan saamiselle on koulutus- ja työkokemusvaatimukset.

Kenelle ja millä ehdoin

Rekisteröitävän painelaitteen käytön valvojalla on oltava tehtävään vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava painesäiliön rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus.

Kattilalaitoksen teholuvusta riippuen kattilalaitoksen vastuuhenkilöiltä vaaditaan joko pätevyyskirja tai soveltuva insinööritutkinto sekä riittävä kokemus.

Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista on ilmoitettava Tukesille.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajalta vaaditaan samat velvoitteet, kuten Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Tarkastuslaitos perii ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta maksun oman hinnastonsa mukaisesti.


Määräaika

Ennen käyttöönottoa tulee tehdä ensimmäinen määräaikaistarkastus, mahdollinen sijoitussuunnitelman tarkastus sekä nimittää käytön valvoja

Käsittelyaika

7–80 henkilötyöpäivää

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa niin kauan kun painelaitteen omistaja tai käytön valvoja tai varavalvoja vaihtuu ja vastuu siirtyy toiselle henkilölle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 22.1.2020