suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Akaan kaupunki

Paikkatietopalvelut

  • Palvelu
  • Akaa
  • Julkinen palvelu

Kiinteistönmuodostus

Asemakaavassa määrätyn sitovan tonttijaon alueella oleva tontti saatetaan rakennuskelpoiseksi laatimalla ensin kortteliin tonttijako ja sen jälkeen muodostamalla se kiinteistötoimituksella tai -toimenpiteellä omaksi kiinteistökseen ja merkitsemällä kiinteistörekisteriin.

Tonttijako laaditaan maanomistajan aloitteesta.

Kiinteistötoimitukset, joita ovat tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus, kiinteistönmääritystoimitus ja tilusvaihto, tehdään sitovan tonttijaon alueella kaupungin toimesta.

Kiinteistönmuodostamistoimitusta varten laaditaan tonttikartta, joka tarvitaan myös rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Mittauspalvelut

Maastomittausyksikkö suorittaa kaupungin muiden yksiköiden sekä kaupungin organisaation ulkopuolisten asiakkaiden tilaamat mittaus-, merkintä- sekä kartoitustehtävät.

Karttapalvelut

Maastomittausyksikkö vastaa kaupungin numeerisen kantakartan ylläpidosta. Numeerisen kantakartan pohjana on vuosina 1986 – 1989 ilmakuvattu aineisto, joka on digitoitu 1:1000 mittakaavaan. Numeerista kantakarttaa ylläpidetään AutoCADin DWG-formaatissa.

Karttaotteita saa tilattua muovi- ja paperikopioina sekä numeerisessa muodossa eri vektoriformaateissa ja tavallisimmissa rasteriformaateissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAkaan kaupunki
Palvelusta vastaaAkaan kaupunki
Alue Akaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Akaan kaupunki
Päivitetty: 30.4.2020