suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Päihdekuntoutus

  • Palvelu
  • Liminka
  • Julkinen palvelu

Päihdeongelmaisten hoidon ja kuntoutuksen erityisosaamista on saatavissa A-klinikoilta, nuorisoasemilta, ja vastaavista avomuotoista hoitoa antavista päihdehuollon yksiköistä sekä mielenterveyspalveluista ja päihdepsykiatrisista yksiköistä. Selviämishoitoa voidaan toteuttaa päivystysyksiköiden lisäksi katkaisuhoitoyksiköissä. Katkaisuhoidolla pyritään pysäyttämään päihteiden käyttökierre ja luomaan edellytyksiä toipumiselle. Pidempiaikaisen päihdekuntoutuksen avulla autetaan toipumaan päihderiippuvuudesta ja selviytymään päihteiden aiheuttamista pidempiaikaisista elämäntilanteen ongelmista. Avohoidon- ja kuntoutuksen tukena voidaan käyttää ympärivuorokautisia katkaisuhoidon ja päihdekuntoutuksen jaksoja. Jälkikuntoutuksen tehtävänä on helpottaa toipujan itsenäisen elämän ja uuden arjen rakentamista siinä vaiheessa, kun päihteiden käyttö on jo loppunut.

Toimi näin

Missä tahansa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä voidaan ottaa puheeksi ja tunnistaa päihdeongelmien varhaisvaiheen pulmia ja antaa tukea siihen, että ongelmat saadaan ratkaistua omin voimin.

Tausta ja lainsäädäntö

Päihdekierteen katkaisun jälkeen potilas voi päästä päihdekuntoutukseen. Kuntoutuksen tarkoitus on auttaa potilas pysyvästi eroon päihteistä, tukea hänen elämänhallintaansa ja edistää hänen toimintakykyään. Kuntoutus voi olla lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta, ja se voi tapahtua laitoksessa tai avokuntoutuksena. Tarvittaessa potilas voi saada päihdekuntoutuksena myös ammatillista kuntoutusta.

Päihdekuntoutusta järjestävät eri palveluntuottajat. Kuntoutukseen osallistuva voi olla oikeutettu Kelan maksamaan kuntoutusrahaan, jos hän on 16-67-vuotias ja jos kuntoutus voi edistää hänen työhönpaluutaan tai työhön pääsyä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLimingan kunta
Palvelusta vastaaLimingan kunta
Alue Liminka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 3.12.2019