suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Päätös ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kuka tahansa, kuten kansalainen, yritys, järjestö tai viranomainen voi tehdä aloitteen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettelyn käynnistämisestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee päätöksen siitä, sovelletaanko YVA-menettelyä sellaiseen hankkeeseen, jota ei ole mainittu YVA-lain hankelistalla, mutta josta silti saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövai ...

Toimi näin

Ota ennen aloitteen tekemistä yhteyttä ELY-keskukseen, joka neuvoo YVA-lain tulkinnassa ja YVA-menettelyn soveltamisessa. Laadi aloite kirjallisesti ja kuvaa siinä arvioitavaksi esitettävä hanke sekä mm. sen sijainti ympäristöarvoineen ja näkemykset hankkeesta mahdollisesti aiheutuvista ympäristövaikutuksista.

Lähetä aloite ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon. Aloitteen voi myös postittaa ELY-keskuksen kirjaamoon (yhteystiedot löytyvät Palvelupaikat -kohdasta).

Kun ELY-keskus on saanut hankkeesta riittävät tiedot, se tekee asiasta päätöksen 30 päivän kuluessa. Myönteinen päätös ei ole hankkeen hyväksymis- tai lupapäätös, vaan päätös siitä, että hankkeen vaikutusten arviointiin on sovellettava YVA-menettelyä. Kaikki päätökset julkaistaan ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut tahot voivat hakea muutosta päätökseen hanketta koskevan lupa- tai hyväksymispäätöksen yhteydessä, jos näillä on valitusoikeus kyseisestä lupa- tai hyväksymispäätöksestä.

Ymparisto.fi-verkkopalvelusta ja ELY-keskuksesta saa lisätietoja asiasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hankkeesta vastaavan tulee olla tietoinen YVA-menettelyn soveltamista koskevista säännöksistä. Päävastuu päätöksenteon edellyttämien riittävien tietojen hankkimisesta on hankkeesta vastaavalla. YVA-laissa ja asetuksessa on määritelty hankkeesta vastaavalta edellytettävät tiedot.


Käsittelyaika

Päätös on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut hankkeesta riittävät tiedot. Tehty päätös pidetään nähtävillä hankkeen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää sekä sähköisesti verkossa.

Voimassaoloaika

Viranomainen antaa tarvittaessa lisätietoja päätöksen voimassaoloajasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 277/2017

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Kainuun ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 22.3.2021