suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siilinjärven kunta

Päätös vesijohto- ja/tai viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Siilinjärvi
  • Julkinen palvelu

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen verkostoihin, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä. Lisäksi vesijohdon osalta vaaditaan, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi ...

Toimi näin

Vapautusta haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemus voidaan tehdä myös sähköisellä lomakkeella, joka on kunnan internet-sivulla.

Kenelle ja millä ehdoin

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja 3) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä / kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa päätöksessä asetetun määräajan ajan

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Siilinjärven kunta

Palvelusta vastaa

Siilinjärven kunta
Tekstistä vastaa: Siilinjärven kunta
Päivitetty: 1.3.2023