suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Urjalan kunta

Päätöksenteko ja hallinto

  • Palvelu
  • Urjala
  • Julkinen palvelu

Urjalan kunnan ylin päättävä toimielin on 23 -jäseninen valtuusto, joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuusto ratkaisee kunnan kannalta merkityksellisimmät asiat. Valtuusto päättää veroprosentista, talousarviosta ja kunnan hallinnon järjestämisestä. Valtuusto kokoontuu 5 - 7 kertaa vuodessa kunnantalolla. Kokoukset ovat yleisölle avoimia. Valtuusto nimittää 7 -jäsenisen kunnanhallituksen, joka vastaa hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta. Kunnanhallitus johtaa hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Kunnanjohtaja valmistelee kunnanhallituksessa käsiteltävät asiat.

Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä hallintosäännöllä. Säännössä määrätään kunnan luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät. Valtuusto nimittää myös jäsenet neljään lautakuntaan: perusturva- , rakennus-, sivistys- ja tekninen lautakunta. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa. Ne huolehtivat myös toiminnan, talouden ja organisaation suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. Vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto antavat lausuntoja omia ryhmiään koskeviin päätöksiin.

Kunnan hallintoa johtaa kunnanjohtaja. Urjalassa hallinto on jaettu neljään palvelukeskukseen: hallintokeskus, perusturvakeskus, sivistyspalvelukeskus ja tekninen palvelukeskus. Hallintokeskusta johtaa hallinto- ja talousjohtaja, perusturvakeskusta perusturvajohtaja, sivistyspalvelukeskusta sivistysjohtaja ja teknistä palvelukeskusta tekninen johtaja.

Kuntalaiset voivat myös itse vaikuttaa asioihin monella tapaa. Suoran vaikuttamisen tapoja ovat muun muassa aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Toimi näin

Tietoa toimielinten käsittelemistä asioista saat esityslistoista ja pöytäkirjoista, jotka julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUrjalan kunta
Palvelusta vastaaUrjalan kunta
Alue Urjala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Urjalan kunta
Päivitetty: 15.5.2020