suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Päästökaupan todentajaksi hakeminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Päästökaupan todentajina käytettävät todentajaorganisaatiot tarvitsevat Energiaviraston hyväksynnän todentajana toimimiselle.

Todentajan pätevyyden arvioinnista vastaa FINAS-akkreditointipalvelu, joka toimii päästökauppalain vaatimana ulkopuolisena arvioijana.

Päästökaupan todentajat todentavat vuosittain päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien toiminnanharjoittajien päästöselvitykset.

Toimi näin

Tutustu ennen hakemista päästökaupan todentamista koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin, sekä hae akkreditointia FINASilta.

Hae todentajan hyväksymistä täyttämällä hakemuslomake päästökaupan sähköisessä asiointijärjestelmässä FINETSissä. Hakemukseen on liitettävä FINASin akkreditointipäätös liitteineen tai muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan akkreditointiyksikön antama akkreditointipäätös.

Kenelle ja millä ehdoin

Todentajan hyväksymisen edellytyksenä on, että:

  • todentaja on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton;
  • todentajalla on käytössään riittävästi ammattitaitoista ja puolueetonta henkilöstöä;
  • todentaja pystyy soveltamaan päästökauppaa koskevia säännöksiä ja standardeja sekä Euroopan yhteisöjen komission
  • päästökauppadirektiivin nojalla antamia ohjeita;
  • todentaja tuntee pätevyysalueensa toimintojen kutakin päästölähdettä ja erityisesti lukujen keräämistä, mittaamista, laskentaa ja raportointia koskevien tietojen syntytavan;
  • todentajalla on riittävät taloudelliset voimavarat toiminnan asianmukaiseksi järjestämiseksi sekä mahdollisen korvausvastuun kattamiseksi;
  • todentaja on Suomessa rekisteröity oikeushenkilö tai se on osa tällaista oikeushenkilöä.

FINETS-järjestelmässä asiointi edellyttää, että todentajaorganisaatio toimittaa Energiavirastolle täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjalomakkeet henkilöistä, jotka toimivat asiointijärjestelmässä todentajan puolesta. Valtakirjalomakkeet saat pyynnöstä osoitteesta paastolupa@energiavirasto.fi.


Voimassaoloaika

Määräaikainen

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Energiavirasto

Palvelusta vastaa

Energiavirasto
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 18.2.2021