suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tammelan kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Tammela
  • Julkinen palvelu

Erityisopetus auttaa lasta, jolla on tilapäisiä tai pysyvämpiä oppimisvaikeuksia. Lukemisen ja kirjoittamisen taitoja harjoitellaan pienessä ryhmässä erityisopettajan kanssa. Erityisopettaja antaa myös puheopetusta. Erityisopettaja voi työskennellä myös yhdessä luokanopettajan kanssa samanaikaisesti luokassa opettaen. Tavallisimmin luokanopettaja huomaa vaikeudet koulutyössä, mutta myös vanhempien olisi hyvä kertoa opettajalle, jos arvelevat lapsellansa olevan oppimisvaikeuksia.

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Oppilaalla voi olla myös sellaisia oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, ettei työskentely suuressa ryhmässä onnistu. Tällöin lapsella on mahdollisuus saada pysyvästi opetusta erityisluokassa. Tammelan kunnalla on yhteistyösopimukset Forssan kaupungin Tölön koulun kanssa mukautetun, harjaantumis- ja dysfasiaopetuksen järjestämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTammelan kunta, Forssan kaupunki
Palvelusta vastaaTammelan kunta
Alue Tammela
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tammelan kunta
Päivitetty: 1.12.2021