suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Raahessa erityisopetusta voi saada osa-aikaisena erityisopetuksena muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisten erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa ...

Toimi näin

Opettaja ohjaa oppilaan osa-aikaiseen erityisopetukseen tai oppilas ohjautuu sinne erityisopettajan teettämien testien perusteella.

Huoltaja voi myös olla aloitteellinen ja pyytää osa-aikaista erityisopetusta, mikäli oppilaalla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä.

Mikäli oppilaalla on oppimissuunnitelma tai HOJKS, kirjataan osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttaminen niihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Palvelun toteuttaa

Raahen kaupunki

Palvelusta vastaa

Raahen kaupunki
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 15.11.2022