suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa oppilaalle, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään. Tavoitteena on vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja sekä arvioida ja ehkäistä oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa oppilaalle, jolla on esimerkiksi vaikeuksia puheen, kirjoittamisen, lukemisen tai matematiikan oppimisessa, yksittäisissä oppiaineissa, opiskelutaidoissa tai sosiaalisissa taidoissa. Myös puheopetus kuuluu osa-aikaiseen erityisopetukseen.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan pääsääntöisesti oppilaan koulupäivän aikana pienryhmä-, yksilö- ja samanaikaisopetuksena. Tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Luokanopettaja, luokanvalvoja tai aineenopettaja ja erityisopettaja määrittelevät yhdessä osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeen ja sisällön sekä arvioivat yhdessä oppilaan oppimista. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa. Myös oppilas tai huoltaja voivat tehdä aloitteen osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeesta.

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu.

Toimi näin

Luokanopettaja, luokanvalvoja tai aineenopettaja ja erityisopettaja määrittelevät yhdessä osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeen ja sisällön sekä arvioivat yhdessä oppilaan oppimista. Myös oppilas tai huoltaja voivat tehdä aloitteen osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeesta ottamalla yhteyttä luokanvalvojaan tai koulun rehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 23.1.2019