suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kirkkonummen kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Kirkkonummi
  • Julkinen palvelu

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa osana yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Siitä vastaa koulun laaja-alainen erityisopettaja. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja -valmiuksia sekä ennaltaehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin haasteita. Osa-aikaista erityisopetusta on mahdollista antaa myös silloin, kun oppilaan erityislahjakkuutta hal ...

Toimi näin

Aloitteen osa-aikaiseen erityisopetukseen pääsystä tekee oppilas, huoltaja, opettaja tai koulun oppilashuoltoryhmä.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa oppilaille, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia (esim. lukivaikeus), vaikeuksia jossakin oppiaineessa, tarkkaavuuden tai keskittymisen vaikeuksia tai sosiaalisten taitojen vaikeu

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Palvelun toteuttaa

Kirkkonummen kunta

Palvelusta vastaa

Kirkkonummen kunta
Tekstistä vastaa: Kirkkonummen kunta
Päivitetty: 1.9.2023