suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kankaanpään kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Osa-aikaisen eli laaja-alaisen erityisopetuksen tehtävänä on tehostettua ja erityistä tukea antamalla auttaa ja tukea oppilaita, joilla on oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Tällaisia vaikeuksia voivat olla mm. puheen, lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan tai muun oppiaineen vaikeudet tai psyykkiset tai sosiaaliset haasteet.

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunk ...

Toimi näin

Koulun opetushenkilökunta, oppilas ja huoltaja yhdessä moniammatillisen oppilashuollon henkilöstön kanssa suunnittelevat osa-aikaista erityisopetuksen toteutusta.

Lisätietoja erityisopetuksesta saa koulujen erityisopettajilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen osa-aikaisessa erityisopetuksessa käsitellään huoltajien kanssa yhteistyössä moniammatillisesti oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Palvelun toteuttaa

Kankaanpään kaupunki

Palvelusta vastaa

Kankaanpään kaupunki
Tekstistä vastaa: Kankaanpään kaupunki
Päivitetty: 14.11.2023