suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Osa-aikaisen eli laaja-alaisen erityisopetuksen tehtävänä on tehostettua ja erityistä tukea antamalla auttaa ja tukea oppilaita, joilla on oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Tällaisia vaikeuksia voivat olla mm. puheen, lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan tai muun oppiaineen vaikeudet tai psyykkiset tai sosiaaliset haasteet.

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea, annetaan pedagogiseen arvioon ja oppimissuunnitelmaan perustuen osa-aikaista erityisopetusta. Kangasalla osa-aikaista eritysopetusta järjestetään laaja-alaisena erityisopetuksena. Laaja-alaista erityisopetusta on tarjolla jokaisella koululla.

Tavoitteena on tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa opintonsa edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätoveriensa kanssa.

Toimi näin

Koulun opetushenkilökunta, oppilas ja huoltaja yhdessä moniammatillisen oppilashuollon henkilöstön kanssa suunnittelevat osa-aikaista erityisopetuksen toteutusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 4.1.2022