suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Äänekosken kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Äänekoski
  • Julkinen palvelu

Kaikilla kouluilla on erityisopettaja, joka toteuttaa tuen tarpeen mukaan osa-aikaista erityisopetusta. Eri koulujen erityisopetuksen resurssia kohdennetaan oppilaiden tuen tarpeen mukaan ja resurssin määrää tarkastellaan vuosittain tai muuttuneiden tarpeiden mukaan.

Toimi näin

Koulun tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kehittymistä niin, että osa-aikaista erityisopetusta tarjotaan heti, jos siihen havaitaan tarvetta. Lisäksi paikallisessa opetussuunnitelmassa on sovittu tietyt seulonnat ja testit, joilla pyritään varmistaa se, että kaikki tukea tarvitsevat oppilaat havaitaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Osa-aikaista erityisopetusta toteutetaan tuen kaikilla tasoilla, mutta pääsääntöisesti sitä edeltää luokan- ja aineenopettajien toteuttamat yleiset ja eriyttävät tukitoimet.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Palvelun toteuttaa

Äänekosken kaupunki

Palvelusta vastaa

Äänekosken kaupunki
Tekstistä vastaa: Äänekosken kaupunki
Päivitetty: 24.4.2023