suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Organisaatiokortit

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Organisaatiokortti on organisaatioiden työntekijöille tarkoitettu varmennekortti. Organisaatiokorttia on mahdollista käyttää esimerkiksi

 • julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin kirjautumisessa
 • organisaation omiin tietojärjestelmiin kirjautumisessa
 • työasemalle kirjautumisessa
 • sähköisen allekirjoituksen tekemisessä
 • sähköpostin salaamisessa ja allekirjoituksessa
 • käyttää myös toimitilojen kulkutunnisteena.

Kortteihin on saatavissa etäluettava kulunvalvontateknologia. Organisaatio voi määritellä organisaatiokortin ulkoasun. Kortit voivat olla kuvallisia tai kuvattomia.

Organisaatiokortit ovat voimassa 5 vuotta. Voimassaoloaika on sidottu organisaatioon ja työsuhteeseen.

Uusi kortti tulee tilata silloin, jos varmenteen tietosisältöön tai kortin pinnassa oleviin tietoihin tulee muutoksia. Tällaisia muuttuvia tietoja voivat olla esimerkiksi sukunimi tai sähköpostiosoite. Uusi kortti täytyy tilata myös, jos kortti on vioittunut tai kadonnut.

Kortin toimitusaika on noin 2 viikkoa.

Toimi näin

Tee sopimus varmennekorttien tilaamisesta verkkoasioinnissa. Kun olet saanut ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voit suorittaa verkkokoulutuksen.

Suorita rekisteröijille tarkoitettu verkkokoulutus. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti. Täytä rekisteröijähakemus verkkoasioinnissa.

 • Jos organisaatiosi vuosittainen korttien tilausmäärä on yli 15 kpl, tilaamiseen käytetään Vartti-järjestelmää. Saat järjestelmän käyttöösi, kun olet käynyt verkkokoulutuksen ja kun rekisteröijähakemuksesi on käsitelty. Vartti on selainkäyttöinen sovellus, jolla tilataan ja hallinnoidaan kortteja ja niillä olevia varmenteita koko niiden elinkaaren ajan.
 • Jos organisaatiosi vuosittainen korttien tilausmäärä on alle 15 kappaletta, voidaan korttihakemukset tehdä paperilomakkeella, jonka saat käyttöösi koulutuksen jälkeen.

Organisaatio voi myös valtuuttaa toisen organisaation rekisteröintipisteen tilaamaan kortteja. Myös tässä tapauksessa täytyy tehdä sopimus Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Organisaation tulee olla yhteydessä valtuutettavaan rekisteröintipisteeseen ja sopia valtuutuksesta. Sopimukseen tarvitaan valtuutettavan rekisteröintipisteen asiakasnumero. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä sähköpostilla (varmennepalvelut(at)dvv.fi).

Valmiit kortit toimitetaan rekisteröintipisteeseen. Korttiin kuuluva aktivointitunnusluku toimitetaan kortinhaltijoille kotiosoitteeseen tai työpaikan osoitteeseen henkilön nimellä.

Kortin hakijan henkilöllisyys on tunnistettava kortin tilausvaiheessa. Tunnistamista varten kortin hakijalla tulee olla mukanaan voimassa oleva tunnistamisasiakirja, eli henkilökortti tai passi. Hyväksyttäviä tunnistamisasiakirjoja ovat myös voimassa olevat Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti, ja muun valtion viranomaisen myöntämä passi. Jos hakijalla ei ole edellä mainittuja asiakirjoja, poliisi voi pyynnöstä tunnistaa hakijan henkilöllisyyden muilla tavoin.

Jotta varmennekortin sähköisiä ominaisuuksia voi käyttää, on kortti ensin aktivoitava. Aktivointiin tarvitaan aktivointitunnusluku, joka lähetetään erillisessä kirjeessä. Aktivoinnissa korinhaltija luo kortille kaksi henkilökohtaista PIN-tunnuslukua. PIN-tunnuslukuja tarvitaan esimerkiksi palveluihin tunnistautumisessa ja sähköisen allekirjoituksen tekemisessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Organisaatiokorttien tilaaminen edellyttää sopimusta Digi- ja väestötietoviraston kanssa sekä rekisteröijän verkkokoulutuksen käymistä. On suositeltavaa, että organisaatiolla on vähintään kaksi rekisteröijää. Organisaation rekisteröijä ei saa tilata korttia itselleen.

Rekisteröijä saa käyttöoikeudet Vartti-järjestelmään, kun hän on suorittanut Vartti-rekisteröijäkoulutuksen ja tehnyt rekisteröijähakemuksen. Rekisteröijähakemus tehdään verkkoasioinnissa.

Organisaatiokortit ovat sidottuja organisaatioon ja työsuhteeseen. Jos työsuhde päättyy, varmenne täytyy sulkea sulkupalvelussa. Tämän jälkeen korttia ei voi enää käyttää. Varmenteen voi sulkea organisaation rekisteröijä tai työntekijä itse. Rekisteröijä merkitsee kortin peruutetuksi Vartti-järjestelmässä. Myös jos kortti katoaa tai menee rikki, tulee varmenne sulkea ottamalla yhteyttä sulkupalveluun.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 5.8.2021