suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvä majoitus

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Konneveden kunta järjestää maksuttoman majoituksen oppivelvolliselle, matkan ollessa kohtuuttoman pitkä.

Toimi näin

Ota yhteys Konneveden sivistystoimenjohtajaan tarpeen ilmaantuessa ja kriteerien täyttyessä. Sivistystoimenjohtaja järjestelee asiat siitä eteenpäin.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus majoitukseen ja täysihoitoon syntyy, jos oppilaan päivittäinen edestakainen koulumatka odotuksineen kestää enemmän kuin kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Jos perusopetusta, lisäopetusta tai pidennettyä oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta saavan oppilaan koulumatkaa ei voida järjestää edellämainitulla tavalla, on oppilaalla oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvollisilla on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon, jos koulumatkaan kuluisi odotuksineen kohtuuttoman paljon aikaa. Alle 13-vuotialla tällaiseksi kohtuuttomaksi ajaksi katsotaan yhteensä kaksi ja puoli tuntia päivässä, yli 13-vuotiaalla kolme tuntia.

Majoituksessa olevilla oppilailla on oikeus maksuttomiin kotimatkoihin lomien ja viikonloppujen yhteydessä.

Majoitetut oppilaat ovat velvollisia suorittamaan majoituspaikassaan kohtuullisen määrän heille soveltuvia tehtäviä.

Palvelun toteuttaa

Konneveden kunta

Palvelusta vastaa

Konneveden kunta
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020