suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Asuinkunnan tehtävä on ohjata oppivelvolliset hakeutumaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu astuu voimaan 1.8.2021. Kunnan oppivelvollisuuskoordinaattori selvittää oppivelvollisen tilanteen ja tuen tarpeen yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan kanssa. Jos oppivelvollinen ei peruskoulun päättämisen jälkeen aloita 2. asteen koulutusta, asuinkunnan tulee kahden kuukauden kuluttua osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. Koulutuksen järjestäjän tulee ottaa opiskelijaksi sille osoitettu oppivelvollinen.

Mikäli oppivelvollisella arvioidaan tarve saada vaativaa erityistä tukea, hänelle tulee osoittaa opiskelupaikka sellaisen koulutuksen järjestäjän koulutuksessa, joka järjestää koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille. Opiskelupaikka voidaan osoittaa myös asuinkunnan järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa.

Asuinkunnan vastuulla on yhteydenpito oppivelvolliseen ja hänen huoltajaansa. Tätä tehtävää hoitaa oppivelvollisuuskoordinaattori, joka Rovaniemellä työskentelee nuorisopalveluiden yksikössä ja tekee tiivistä yhteistyötä koulupalveluiden kanssa.

Oppivelvollisuuskoordinaattori

  • ottaa vastaan asuinkunnalle tulevat ilmoitukset opintonsa keskeyttäneistä tai ilman opiskelupaikkaa jääneistä oppivelvollisista,
  • ohjaa opintonsa keskeyttäneen oppivelvollisen hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin,
  • selvittää opintonsa keskeyttäneen oppivelvollisen tilanteen ja tuen tarpeen yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan kanssa,
  • toimii vastuuvirkailijana asuinkunnan VALPAS seuranta- ja valvontapalvelussa,
  • tekee laajaa moniammatillista ja -alaista yhteistyötä,
  • tekee tiivistä yhteistyötä opetuspäällikön kanssa, joka päättää oppivelvollisuuslain mukaisen opiskelupaikan osoittamisesta,
  • tekee yhteistyötä ja työskentelee tarvittaessa työparina etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.

Toimi näin

Asuinkunnan oppivelvollisuuskoordinaattori ottaa yhteyttä alle 18-vuotiaaseen, joka ei ole koulutuksen piirissä, sekä tämän huoltajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta on asuinkunnan lakisääteinen velvollisuus ja koskee alle 18-vuotiaita kuntalaisia, jotka eivät ole koulutuksen piirissä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 14.7.2021