suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Äänekosken kaupunki

Oppilaskuljetus

  • Palvelu
  • Äänekoski
  • Julkinen palvelu

Oppilaskuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Julkisen liikenteen vuorotarjontaa täydennetään kaupungin ostamilla kuljetuksilla, jotka ovat linja-autolla tai taksilla ajettavia reittejä.

Kaupungin ostamien kuljetusten (taksi tai linja-auto) kuljetusreitit suunnitellaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätöksenteon ja oppilas-kuljetusten suunnittelun yhteydessä oppil ...

Toimi näin

Oppilaskuljetusetuus myönnetään matkan ja vaarallisuuden perusteella automaattisesti. Muu syy perusteella kuljetusetuutta haetaan Äänekosken kaupungin internetsivuilta löytävällä lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaalla on oikeus saada kuljetus kaupungin osoittamaan lähikouluun tai esiopetuspaikkaan. Kaupunki järjestää kuljetuksen vain väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Jos huoltaja hakee lapselleen koulunkäyntioikeutta muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun tai esiopetuspaikkaan, asetetaan POL 32 §:n 3 momentin nojalla oppilaaksi oton edellytykseksi, että huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Esikoululainen ja perusopetuksen 1-2 luokan oppilas on oikeutettu maksuttomaan oppilaskuljetukseen kun oppilaan koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on 3 km tai pidempi.

Mikäli lapsen esiopetus on järjestetty päiväkotiin, jossa hän käyttää myös päivähoitopalveluja, kuljetus voidaan myöntää vain niille päiville, jolloin oppilas tulee suoraan esiopetukseen tai lähtee kotiin suoraan esiopetuksesta. Mikäli esiopetus järjestetään eri paikassa kuin päivähoito, kaupunki on velvollinen järjestämään esiopetuspaikan ja päivähoitopaikan välisen kuljetuksen.

Perusopetuksen 3-9 luokan oppilas on oikeutettu maksuttomaan oppilaskuljetukseen kun oppilaan koulumatka lyhintä jalankuljettavaa reittiä kaupungin osoittamaan lähikouluun on 5 km tai pidempi.

Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa on käytetty valtakunnallista Koululiitu-ohjelmaa ja tämän lisäksi on oppilaskuljetusoppaaseen kerätty eri teiden vaarallisuusarvioinnit. Vaarallisuusluokituksia tarkastellaan lisäksi säännöllisesti.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan tai esikoululaisen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä korvaus. Päätöksen korvauksesta ja sen määrästä tekee opetus- ja kasvatusjohtaja.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Palvelusta vastaa

Äänekosken kaupunki
Tekstistä vastaa: Äänekosken kaupunki
Päivitetty: 12.9.2022