suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sonkajärven kunta

Oppilashuolto

  • Palvelu
  • Sonkajärvi
  • Julkinen palvelu

Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Silloin noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä.

Sonkajärven yhtenäiskoululla lukiolla toimii koulukuraattori, koulupsyykkari, koulutsemppari, kouluterveydenhoitaja ja koulupsykologi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSonkajärven kunta
Palvelusta vastaaSonkajärven kunta
Alue Sonkajärvi
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sonkajärven kunta
Päivitetty: 18.11.2020