suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Posion peruskoulussa toimii peruskoulun ja lukion yhteinen opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, eritysopettajat, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi, lääkäri, kouluterveydenhoitaja sekä ta ...

Toimi näin

Ota yhteys luokanopettajaan tai luokanvalvojaan. Ongelmiin kannattaa puuttua varhaisessa vaiheessa ja kysyä rohkeasti apua.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Palvelun toteuttaa

Posion kunta

Palvelusta vastaa

Posion kunta
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 1.8.2022