suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Ylöjärven kaupungin koulujen toiminta perustuu yhdessä sovittujen toimintamallien ja yhteisen arvomaailman pohjalle. Tärkeitä arvoja ovat hyvät tavat, oppimaan oppimisen ja työnteon arvostaminen, yritteliäisyys, rehellisyys ja välittäminen. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestä, työskentelystä, tavoitteellisesta oppimisesta, opinnoista sekä oppilastovereistaan luokkamuotoise ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Palvelun toteuttaa

Ylöjärven kaupunki

Palvelusta vastaa

Ylöjärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 1.11.2021