suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja.

Vuosiluokkien 1-6 oppilaiden ohjaus toteutetaan osana yleistä opetusta ja toimintaa ja päävastuu siitä on luokanopettajalla. Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, ja pää ...

Toimi näin

Jos sinulla on huoli lapsesi oppimisesta, koulunkäynnistä, ammatinvalinnasta tai jatko-opiskeluun liittyvistä asioista voit ottaa yhteyttä luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai opinto-ohjaajaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Palvelun toteuttaa

Vesilahden kunta

Palvelusta vastaa

Vesilahden kunta
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 1.10.2021