suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja.

Vuosiluokkien 1-6 oppilaiden ohjaus toteutetaan osana yleistä opetusta ja toimintaa ja päävastuu siitä on luokanopettajalla. Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, ja päävastuu siitä on opinto-ohjaajalla. Oppilaanohjaus koostuu luokkamuotoisesta sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta.

Työelämään tutustuminen on osa oppilaanohjausta jokaisella luokka-asteella. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti vuosiluokilla 7-9 työelämään tutustumisjaksoilla (TET).

Toimi näin

Jos sinulla on huoli lapsesi oppimisesta, koulunkäynnistä, ammatinvalinnasta tai jatko-opiskeluun liittyvistä asioista voit ottaa yhteyttä luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai opinto-ohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 10.12.2019