suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Vaasassa peruskoulun vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjauksen päävastuu on luokanopettajalla ja vuosiluokilla 7-9 koulun oppilaanohjaajilla, mutta ohjaus kuuluu kaikkien toimijoiden tehtäviin ja moniammatillisuutta painotetaan erityisesti opiskelun nivelvaiheissa.

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tarjota oppilaalle oppimisen ja opiskelun sekä oman elämän ja uran suunnittelun ohjausta koko opintopolun ajan. Oppilaanohjauksen kautta oppilas saa myös psykososiaalista tukea opiskeluvalmiuksiensa ja itsenäisyytensä kehittämiseen yhteistyössä oppilaanohjaajan muiden opettajien ja huoltajien kanssa.

Oppilaanohjauksen kokonaisuus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden luokkamuotoiseen ohjaukseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen, pienryhmäohjaukseen ja työelämään tutustumiseen.

Toimi näin

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä koulujen oppilaanohjaajiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 28.5.2019