suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sievin kunta

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Sievi
  • Julkinen palvelu

Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja verkkoympäristöjen rinnalla lähiympäristöä ja työelämää. Oppilaalle tulee järjestää perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä.

Oppilaanohjauk ...

Toimi näin

Oppilaalle annetaan henkilökohtaista ohjausta enemmän kuin aikaisemmin ja pienryhmäohjausta sekä opo-tunteja jokaisella vuosiluokalla kahdessa jaksossa. Koska urasuunnittelu ja ammatinvalintakysymykset aiheuttavat usein epävarmuutta, tulisi huoltajan olla yhteydessä opinto-ohjaajaan. Tarvittaessa voidaan koulun jälkeen järjestää yhteiskeskustelutilaisuus em. kysymyksistä. Vastaavanlaista ohjausta on annettu myös aikaisemmin.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Palvelun toteuttaa

Sievin kunta

Palvelusta vastaa

Sievin kunta
Tekstistä vastaa: Sievin kunta
Päivitetty: 12.5.2023