suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Opetussuunnitelman mukaan oppilaiden ohjaus on kaikkien kouluyhteisössä toimivien tehtävä. Oppilaat tarvitsevat ohjausta eri tilanteissa ja eri oppilaiden ohjaustarpeen määrä on yksilöllinen. Ohjaussuunnitelmaan on koottu niitä oppilaiden ohjaamiseen liittyviä toimenpiteitä, joilla ohjaukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Näitä arkisia toimenpiteitä tekevät useat kouluyhteisön aikuiset. Lisäksi ohjaustoimet on luokiteltu väreillä, jotka kuvaavat ohjaustoimen määrää/laatua. Vihreällä värillä merkityt ohjaustoimet koskevat kaikkia oppilaita, keltaisella ja punaisella värillä merkityt ohjaustoimet koskevat intensiivisempää tukea tarvitsevia oppilaita.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSeinäjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSeinäjoen kaupunki
Alue Seinäjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 3.12.2019