suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Oppilaanohjaus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Riihimäen kaupunki
Alue: Riihimäki
Palvelun kieli: suomi

Oppilaanohjauksen tavoitteena on ohjata oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja etenemään sitä kautta suunnitelmalliseen opiskeluun ja realistiseen jatkotavoitteiden asetteluun. Riihimäellä toimitaan yhteistyössä eri koulujen ja oppilaitosten, paikallisen työ- ja elinkeinoelämän sekä muiden, ohjauksen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Työelämään tutustumisen ja TET-jakson tavoitteet, toimintatavat ja arviointi määritellään koulukohtaisissa osioissa. Oppilas ja hänen huoltajansa saavat tietoa oppilaanohjaukseen kuuluvista seikoista opettajilta, opinto-ohjaajilta tai rehtorilta henkilökohtaisesti tai yleisellä tasolla sähköisesti, kirjallisesti tai suullisesti.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.


Palvelun toteuttaa: 
Riihimäen kaupunki