suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Riihimäen kaupunki

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Riihimäki
  • Julkinen palvelu

Oppilaanohjauksen tavoitteena on ohjata oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja etenemään sitä kautta suunnitelmalliseen opiskeluun ja realistiseen jatkotavoitteiden asetteluun. Riihimäellä toimitaan yhteistyössä eri koulujen ja oppilaitosten, paikallisen työ- ja elinkeinoelämän sekä muiden, ohjauksen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Työelämään tutustumisen -jakson tavoitteet, toimintatavat ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Palvelun toteuttaa

Riihimäen kaupunki

Palvelusta vastaa

Riihimäen kaupunki
Tekstistä vastaa: Riihimäen kaupunki
Päivitetty: 17.2.2023