suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Raahen kaupungissa kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa, auttaa oppilasta kehittämään omia opiskelun ja oppimisen taitojaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokaisella oppilaalla on lain mukaan oikeus saada ohjausta koulupäivien aikana.

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määritellään vuosiluokkien 1–2, 3–6 ja 7–9 oppilaanohjaukselle asetetut tavoitteet.

Oppilaanohjauksen luokkatunneista huolehtii tavallisesti opinto-ohjaaja, joka on oppilaanohjauksen kysymyksiin erikoistunut opettaja. Alemmilla vuosiluokilla ohjaus toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen kuuluu myös työelämään tutustuminen (TET-jaksot).

Oppilaanohjaajien tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjaaminen

• opiskelu-, koulutus- ja urasuunnitelmien teossa

• opiskeluteknisissä kysymyksissä

• oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissa

Oppilaanohjaajien työhön sisältyvät tiedotustehtävät ja yhteydenpito huoltajiin, opettajiin, muuhun oppilashuoltohenkilöstöön, koulu- ja työvoimaviranomaisiin, muihin kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Oppilaanohjaaja on tavattavissa koululla päivittäin koulun työaikana. Ammatinvalinta-asioissa tukena voi olla myös TE-toimiston ammatinvalintapsykologi, jolle aika varataan yleensä oppilaanohjaajan välityksellä.

Oppilaanohjaajat toimivat Raahen yläkouluilla: Merikadun koulu, Pattasten koulu, Saloisten koulu ja Vihannin yhtenäiskoulu.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 7.4.2022