suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Peruskoulun vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjauksen päävastuu on luokanopettajalla. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on oma oppiaine, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja eli opo. Myös luokanvalvoja ja aineenopettajat ohjaavat oppilasta osana peruskoulun opetus- ja kasvatustehtävää.

Kaikki oppilaat saavat tarvittaessa oppilaanohjauksen tuntien lisäksi neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhm ...

Toimi näin

Oppilaanohjauksen rooli korostuu opiskelun nivelvaiheissa, esimerkiksi hakeuduttaessa peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Opintojenohjaajaan voivat ottaa yhteyttä niin opiskelijat kuin huoltajatkin mieltä askarruttavissa kysymyksissä.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Palvelun toteuttaa

Posion kunta

Palvelusta vastaa

Posion kunta
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 1.8.2022