suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Saat oppilaanohjausta koko perusopetuksen ajan. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on sinulle oma oppiaine, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja. Luokkamuotoista oppilaanohjausta saat 7. luokalla 0,5 viikkotuntia, 8. luokalla 0,5 viikkotuntia ja 9. luokalla 1 viikkotunnin.

Oppilaanohjaukseen sisältyy työelämään tutustumista luokilla 7-9, jota sinulla on vähintään seuraavasti: 7. luokalla yksi päivä, 8. luokalla kolme päivää ja 9. luokalla viisi päivää. Työelämään tutustumisen jaksoilla saat omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä.

Oppilaanohjauksella tuetaan persoonallista kasvuasi ja kehitystäsi siten, että opiskeluvalmiutesi ja sosiaaliset taitosi kehittyisivät ja elämänhallintataitosi lisääntyisivät. Oppilaanohjauksella annetaan sinulle ja huoltajallesi tietoa opiskelun taidoista, valinnaisaineista ja niiden merkityksestä oppimiselle ja tulevaisuudelle, eri ammateista sekä jatko-opintomahdollisuuksista.

Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.

Toimi näin

Saat tiedon oppilaanohjauksesta ja sen käytännöistä omalla koulullasi. Ota tarvittaessa yhteys oman koulusi opinto-ohjaajaan.

Katsolisätietoja linkistä "Peruskoulun oppilaanohjauksen verkkosivut".

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 7.6.2020