suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineissa, auttaa tätä kehittämään omia opiskelu- ja oppimistaitojaan sekä ehkäistä ennakolta opiskeluvaikeuksia. Jokaisella oppilaalla on laillinen oikeus ohjaukseen koulupäivänä. Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritellään vuosiluokkien 1–2, 3–6 ja 7–9 ohjauksen tavoitteet. Jokaisella oppilaalla on perusopetuksen aikana vähintään kaksi vuosiviikkotuntia opinto-ohjausta (vuosiviikkotunti = 38 tuntia vuodessa). Pääosa ohjauksesta annetaan perusopetuksen kolmen viimeisen vuoden aikana. Opinto-ohjauksesta huolehtii tavallisesti opinto-ohjaaja, joka on opinto-ohjauksen kysymyksiin erikoistunut opettaja. Alemmilla vuosiluokilla ohjaus toteutetaan oppiaineiden opetuksen tai koulun muun toiminnan yhteydessä. Opinto-ohjaajan tehtävänä on ohjata oppilasta opinto-, koulutus- ja urasuunnitelmien laadinnassa, opiskelutekniikkaan liittyvissä asioissa sekä opiskelu- ja sopeutumisvaikeuksissa. Tehtäviin kuuluu myös tiedonvälitys ja yhteydenpito huoltajiin, opettajiin ja muuhun oppilashuoltohenkilöstöön, koulu- ja työvoimaviranomaisiin, muihin kouluihin ja toisen asteen koulutuslaitoksiin. Opinto-ohjaaja on tavattavissa yläkoulussa jokaisena koulupäivänä. Ammatinvalinta-asioissa auttavat myös työvoimatoimiston ammatinvalintapsykologit, joiden vastaanotolle oppilaat voivat varata ajan itse tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaalahden kunta
Palvelusta vastaaMaalahden kunta
Alue Maalahti
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 13.12.2019