suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Lopen kunnassa oppilaanohjausta annetaan kaikilla vuosiluokilla. Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjausta antavat luokanopettajat. Oppilaanohjauksen keskeisiä sisältöjä ovat opiskelutaidot, työelämään tutustuminen sekä yhteiskunnan vaikuttamismahdollisuudet. Lopen kunnassa käytetään positiivista pedagogiikkaa, jolla pyritään lisämään oppilaan itsetuntemusta ja -tuntoa.

Vuosiluokilla 7-9 luokanvalvojan ...

Toimi näin

Opinto-ohjausta annetaan Lopen kouluissa. Ota yhteys luokanopettajaan/luokanvalvojaan tai yläkoulun opinto-ohjaajaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Palvelun toteuttaa

Lopen kunta

Palvelusta vastaa

Lopen kunta
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 9.3.2022