suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Karkkilassa oppilaan opiskelun ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Luokanopettaja vastaa ohjauksen toteuttamisesta vuosiluokilla 1 - 6 yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Vuosiluokilla 7 - 9 ohjaussuunnitelmaa koordinoi opinto-ohjaaja. Lisäksi hän vastaa oppilaan koulutus- ja uravalintojen ohjauksesta. Luokanvalvoja seuraa oppilaan koulutyöskentelyä ja huolehtii siihen liittyvistä käytännön asioista. Aineenopettaja opastaa oman oppiaineensa opiskelussa ja oppimisessa. Ohjauksessa otetaan huomioon erityisesti koulutuksen nivelvaiheet. Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun, peruskoulusta toiselle asteelle sekä uuden oppiaineen alkaessa, oppiaineiden nivelkohdissa ja opettajan tai koulun vaihtuessa. Myös oppilaan turvallista siirtymistä peruskoulusta toiselle asteelle tuetaan yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.

Ohjauksen tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen ja valmiuksien kehittäminen sekä opintoihin liittyvien ongelmien ennalta ehkäiseminen. Ohjauksella tuetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita. Tässä tehdään yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa. Ohjauksen tavoitteena on oppilaan itsetunnon kasvu ja omien vahvuuksien löytäminen. Tässä ohjaustehtävässä korostuvat oppilaan tavoitteellinen työskentely, oman työskentelyn arviointitaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Ohjauksella huoltajille annetaan tietoa työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Huoltajille tulee järjestää tilaisuuksia neuvotella oppilaan opintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, oppilaanohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää myös nykyaikaisia tiedonkulkukanavia.

Ohjauksessa vahvistetaan yhteyksiä koulun ja elinkeinoelämän välillä. On tärkeää korostaa eri oppiaineissa saatavia tietoja ja taitoja työ- ja elinkeinoelämän näkökulmasta sekä painottaa yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Ohjaustehtävä käsittää yhteistyön järjestämisen paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa koko kouluntoiminnan tasolla. Ohjauksen erityiskysymyksien ratkaisemiseksi hyödynnetään koulutoimen erityisopetuksen tukipalveluita. Koulujen välisen yhteistyön muodot, sisällöt, työnjako sekä yhteistyökumppanit mainitaan tarkemmin lukuvuosisuunnitelmassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 13.1.2022