suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Karkkilassa oppilaan opiskelun ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Luokanopettaja vastaa ohjauksen toteuttamisesta vuosiluokilla 1 - 6 yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Vuosiluokilla 7 - 9 ohjaussuunnitelmaa koordinoi opinto-ohjaaja. Lisäksi hän vastaa oppilaan koulutus- ja uravalintojen ohjauksesta. Luokanvalvoja seuraa oppilaan koulutyöskentelyä ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Palvelun toteuttaa

Karkkilan kaupunki

Palvelusta vastaa

Karkkilan kaupunki
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 10.8.2023