suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on ohjata, auttaa ja tukea niin, että jokainen Poikolan koulun oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan ja kykenee tekemään hänelle soveltuvia tulevaisuuden suunnitelmia. Koulu tukee oppilaan persoonallista kasvua, edistää opiskelutaitoja sekä antaa tukea jatko-opintoihin hakeutuessa.

Luokilla 1–6 oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja ja luokilla 7–9 ...

Toimi näin

Oppilaanohjaajien yhteystiedot:

Johanna Kurki johanna.kurki@juuka.fi, puh. 040 104 2451

Jouko Pesonen jouko.pesonen@juuka.fi, puh. 040-1042158

Tiina Koponen (pienluokat) tiina.koponen@juuka.fi, puh. 040-1042455

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Palvelun toteuttaa

Juuan kunta

Palvelusta vastaa

Juuan kunta
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 22.12.2021