suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on ohjata, auttaa ja tukea niin, että jokainen Poikolan koulun oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan ja kykenee tekemään hänelle soveltuvia tulevaisuuden suunnitelmia. Koulu tukee oppilaan persoonallista kasvua, edistää opiskelutaitoja sekä antaa tukea jatko-opintoihin hakeutuessa.

Luokilla 1–6 oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja ja luokilla 7–9 oppilaanohjaaja yhteistyössä erityisopettajien ja luokanvalvojien kanssa. Luokilla 7–9 oppilaanohjaus muodostuu luokkatunneista, pienryhmäohjauksesta sekä yksilöohjauksesta. Oppilaanohjauksessa pyritään tehostamaan aineenopettajien ja luokanvalvojien ohjausvastuuta. Pienluokkien oppilaanohjauksesta vastaavat erityisluokanopettajat.

Toimi näin

Oppilaanohjaajien yhteystiedot:

Johanna Kurki johanna.kurki@juuka.fi, puh. 040 104 2451

Jouko Pesonen jouko.pesonen@juuka.fi, puh. 040-1042158

Tiina Koponen (pienluokat) tiina.koponen@juuka.fi, puh. 040-1042455

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuuan kunta
Palvelusta vastaaJuuan kunta
Alue Juuka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 22.12.2021