suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Auran kunta

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Aura
  • Julkinen palvelu

Oppilaanohjauksen tavoitteena on, että oppilas kykenee tekemään suunnitelmia ja valintoja jatko-opintoja, ammattia ja tulevaisuutta varten. Kun oppilaalla on käytettävissään ajanmukaista tietoa koulutuksesta, ammateista, työelämästä, yrittäjyydestä ja kansainvälistymisestä, hän voi paremmin suunnitella uravalintaansa ja vastata työelämän haasteisiin. Tiedon ja taidon ohella nykypäivän työelämässä ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Palvelun toteuttaa

Auran kunta

Palvelusta vastaa

Auran kunta
Tekstistä vastaa: Auran kunta
Päivitetty: 4.7.2022