suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Opiskelun aikainen huumetestaus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Koulutuksen järjestäjä voi edellyttää opiskelijaa esittämään huumetestiä koskevan todistuksen, mikäli käytännön tehtävässä, työssäoppimisessa tai työharjoittelussa syntyy epäily siitä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai riippuvainen huumeista ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Opiskelun aikaiset huumetestit ovat valvonnallista testausta, jolla halutaan tutkia henkilön päihteiden käyttöä.

Opiskelun aikaiseen huumetestaukseen liittyvät huume- ja lääkeainemääritykset tehdään veri- ja virtsanäytteistä kromatografis-massaspektrometrisilla menetelmillä. Kaikki palvelussa käytettävät määritysmenetelmät ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti (testauslaboratorio T077).

Toimi näin

THL:n oikeustoksikologiayksikkö toimittaa pyynnöstä näytteenottovälineet ja näytteiden lähetyspakkaukset.

Lisätietoja opiskelun aikaisesta huumetestauksesta saa verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä suoraan THL:n oikeustoksikologiayksikköön.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelun aikana tehtävästä huumetestauksesta säädetään niin sanotussa SORA-lainsäädännössä (opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja) ja annetaan sovellusohjeita vuoden 2015 aikana ilmestyneessä sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa SORA-säännösten ja -määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa.

Koulutuksen järjestäjän pyynnöstä tehtävän testauksen toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilta edellytetään perehtyneisyyttä huumetestaukseen. Todistuksen saa antaa ainoastaan lääkäri, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja THL:n koulutuksen "Huumausainetestien käyttö ja tulkinta työterveyshuollossa" tai muun vastaavan koulutuksen.

Määrityksiä ei tehdä yksityishenkilöille.

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki yliopistolain muuttamisesta

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta

Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Palvelusta vastaaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Päivitetty: 29.1.2020