suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Sote kuntayhtymä Saarikka vastaa Saarijärven lukion opiskelijahuollon opiskelijaterveydenhoidon palveluista. Koulupsykologin palvelut järjestää Saarijärven kaupunki.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia, opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä järjestämällä terveyden ja sairaanhoitopalveluja.

Koulupsykologin työ sisältää oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien sekä tunne-elämän arviointia neuvottelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Koulupsykologin tehtävänä on suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien, huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa sekä seurata tukitoimien vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Tapaamisia voidaan järjestää säännöllisesti tai kertaluontoisesti.

Saarijärven kaupungin oma koulukuraattori toimii sekä lukio-opiskelijoiden että perusopetuksen oppilaiden kuraattorina. Hän on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorityön painotus on varhaisessa tuessa ja oppilaiden ongelmien varhaisessa selvittelyssä.

Lukiolla toimii moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Sen tehtävä on tukea opiskelijoiden koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia koulussa, opettajien ja muun henkilöstön työskentelyä sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Opiskelijahuoltotyöryhmä vastaa niiden lukion yhteisten toimintamallien laatimisesta, joilla ehkäistään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien ongelmien syntymistä ja edistetään opiskelijoiden varhaista tukemista.

Toimi näin

Opiskelijaterveydenhuolto:

• palvelusta vastaa Sote kuntayhtymä Saarikka ja lukiolle on nimetty oma kouluterveydenhoitaja, jolta voi varata vastaanottoajan: soittoaika 8:00-8:30

Koulupsykologi:

•toiminta tapahtuu ennalta sovituissa neuvotteluissa ja tapaamisissa. Ajanvaraus pääsääntöisesti puhelimitse koulupsykologilta.

Koulukuraattori:

•opiskelija voi hakeutua/ohjautua koulukuraattorin luo, jos mieltä askarruttaa mm. opiskeluun, käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin, perheeseen tai vapaa-aikaan liittyvät asiat

•myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä suoraan kuraattoriin lapsensa asioissa

Opiskelijahuoltoryhmä:

•kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tarvittaessa tuoda opiskelijoita, ryhmiä/luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan opiskelijahuoltoryhmän käsittelyyn.

•opiskelija itse ja hänen huoltajat voivat olla yhteydessä opiskelijahuollon työntekijöihin myös suoraan ja yhdessä voidaan arvioida tarve myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSaarijärven kaupunki
Palvelusta vastaaSaarijärven kaupunki
Alue Saarijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 14.3.2022