suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Sote kuntayhtymä Saarikka vastaa Saarijärven lukion opiskelijahuollon opiskelijaterveydenhoidon palveluista. Koulupsykologin palvelut järjestää Saarijärven kaupunki.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia, opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukyky ...

Toimi näin

Opiskelijaterveydenhuolto:

• palvelusta vastaa Sote kuntayhtymä Saarikka ja lukiolle on nimetty oma kouluterveydenhoitaja, jolta voi varata vastaanottoajan: soittoaika 8:00-8:30

Koulupsykologi:

•toiminta tapahtuu ennalta sovituissa neuvotteluissa ja tapaamisissa. Ajanvaraus pääsääntöisesti puhelimitse koulupsykologilta.

Koulukuraattori:

•opiskelija voi hakeutua/ohjautua koulukuraattorin luo, jos mieltä askarruttaa mm. opiskeluun, käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin, perheeseen tai vapaa-aikaan liittyvät asiat

•myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä suoraan kuraattoriin lapsensa asioissa

Opiskelijahuoltoryhmä:

•kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tarvittaessa tuoda opiskelijoita, ryhmiä/luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan opiskelijahuoltoryhmän käsittelyyn.

•opiskelija itse ja hänen huoltajat voivat olla yhteydessä opiskelijahuollon työntekijöihin myös suoraan ja yhdessä voidaan arvioida tarve myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijana sinulla on oikeus opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuolto edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskelijahuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskelijahuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Palvelun toteuttaa

Saarijärven kaupunki

Palvelusta vastaa

Saarijärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 25.10.2022