suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Laihialla opiskelijoiden terveydestä huolehtivat terveydenhoitaja, koulupsykologi ja kuraattori. Terveydenhoitaja tekee opiskelijoille terveystarkastukset ja ohjaa opiskelijat tarvittaessa lääkärin vastaanotolle terveyskeskukseen. Hän auttaa myös ensiavun antamisessa ja tapaturmien hoidossa. Terveydenhoitajan ja koulupsykologin vastaanottoajat ilmoitetaan erikseen lukuvuosittain. Opiskelijoiden hampaista huolehtii terveyskeskuksen hammashuolto. Alle 18-vuotiaille hammashuolto on maksuton.

Terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja ja rehtori muodostavat Laihian lukion opiskeluhuoltoryhmän. Ryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös muita asiantuntijoita sekä opiskelija ja hänen huoltajansa. Ryhmän tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

Yhteistyö kotien kanssa ja yhteydenpito huoltajille tapahtuu opinto-oppaan, lukion koti- ja Facebook-sivujen, Wilman ja sähköpostin kautta, vanhempainilloissa ja -varteissa sekä tarvittaessa erillisillä tiedotteilla. Muita Laihian lukiossa käytössä olevia välittämisen ja vaikuttamisen kanavia ovat ryhmänohjaajantuokiot, kehityskeskustelut, tutortoiminta, oppilaskunta, kerhot, luottamusoppilastoiminta ja koulukokoukset.

Toimi näin

Laihian lukion yhteyshenkilönä toimii rehtori. Jos opiskelijalla tai huoltajalla on huoli opiskelijan hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opiskeluhuoltopalveluihin.

Opiskeluhuoltopalvelujen eli opiskeluterveydenhuollon ja kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus kerrotaan lukion omissa lukuvuositiedotteissa.

Aloitteen opiskeluhuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, opiskeluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä opiskelija itse, huoltaja, opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen. Koska opiskeluhuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, päätöksen opiskeluhuoltopalveluiden vastaanottamisesta tekee opiskelija tai huoltaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 18.8.2020