suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kankaanpään kaupunki

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja sen mukaiset palvelut koskevat esiopetusta, perusopetusta sekä nuorten lukio- ja ammatillista koulutusta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Toiminta on sekä 1) yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa jokapäiväisessä arjessa, oppitunneilla ja oppilaitoksen käytännöissä että 2) yksilökohtaista tukea, joka sisältää monialaisen yhteistyön sekä opiskeluhuoltopalvelut. Opiskeluhuoltopalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattori-, psykologi- ja opiskeluterveydenhuollon palveluita.

Hyvä opiskeluhuolto edellyttää kaikkien koulun piirissä työskentelevien yhteistyötä. Opiskeluhuoltoa ohjaavat laki, opetussuunnitelmat ja erilaiset ohjeistukset.

Toimi näin

Opiskeluhuolto on osa koulun toimintaa. Opiskelijat ja huoltajat voivat osallistua oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltosuunnitelmien tekemiseen. Yhteyshenkilönä toimii rehtori tai muu koulun määrittämä henkilö. Jos opiskelijalla tai huoltajalla on huoli opiskelijan hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opiskeluhuoltopalveluihin.

Opiskeluhuoltopalvelujen eli opiskeluterveydenhuollon ja kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus kerrotaan lukioiden omissa lukuvuositiedotteissa sekä opiskeluhuoltosuunnitelmissa.

Aloitteen opiskeluhuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, opiskeluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä opiskelija itse, huoltaja, opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen. Koska opiskeluhuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, päätöksen opiskeluhuoltopalveluiden vastaanottamisesta tekee opiskelija tai huoltaja.

Opiskeluhuoltopalvelut järjestää Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä (EPOSA).

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKankaanpään kaupunki
Palvelusta vastaaKankaanpään kaupunki
Alue Kankaanpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kankaanpään kaupunki
Päivitetty: 4.3.2022