suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Lyseon opiskeluhuolto on jaettu kahteen ulottuvuuteen: yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

  • Yhteisöllisen opiskeluhuolto on toimintakulttuuria ja toimenpiteitä, joilla lyseossa edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhtei ...

Toimi näin

Kouluterveydenhoitajan palvelut

  • vastaanottotila on Luma- keskuksen tornissa 2. kerroksessa. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa 2-3 päivänä viikossa. Ajat ilmoitetaan info-TV:sä ja Wilman tiedotteessa. Kouluterveydenhoitaja huolehtii terveystarkastuksista. Hänen puoleensa voit kääntyä myös, mikäli sairastut koulupäivän aikana. Kouluterveydenhoitajalta saat lisäksi tietoa mm. psykologipalveluista. Koulun lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri. Ajan koululääkärille voit tilata terveydenhoitajan kautta.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

  • Psykologille voi hakeutua esim. mielialapulmien, ahdistuneisuuden, uupumuksen, stressin, jännittämisen, erilaisten pelkojen, syömishäiriöiden, traumaattisten tapahtumien ja kriisien sekä oppimisvaikeuksien, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmien (psykologiset tutkimukset) vuoksi. Psykologin vastaanotto Luma- keskus 5. krs. Vastaanottoajat ilmoitetaan lukukauden alussa.
  • Kuraattorille voi hakeutua opiskeluun ja koulun käymiseen liittyvissä asioissa (motivaatio hukassa, kiusaaminen ja poissaolot), kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa (hankala kotitilanne, surua, jaksamisen ongelmia, yksinäisyyttä, hankaluudet ihmissuhteissa, elämänhallintaongelmat, raha- ja asuntohuolet) sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä huolissa. Kuraattorin vastaanottoajat ilmoitetaan lukukauden alussa. Tarvittaessa ajan voi varata Wilman kautta, soittamalla tai tekstiviestillä.

Erityisopettajan palvelut

  • Erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa (esim. kielelliset vaikeudet, kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus eli lukivaikeus). Kielelliset vaikeudet voivat näkyä esim. lukemisen hitautena, virheellisyytenä, luetun ymmärtämisen vaikeutena, kirjoitusvirheinä, lauserakenteen vaikeuksina, kieliopin hahmottamisen vaikeutena. Vieraiden kielten opiskelua voivat vaikeuttaa samojen ongelmien lisäksi sanojen ja kielioppirakenteiden muistamisen vaikeus harjoittelusta huolimatta. Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat testataan opintojen alussa ns. lukiseulalla. Mikäli tarvetta ilmenee, opiskelija ohjataan jatkoselvityksiin. Erityisopettaja työskentelee lyseolla muutamia tunteja viikossa koko lukuvuoden ajan. Vastaanottoaika ja -paikka ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijana sinulla on oikeus opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuolto edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskelijahuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskelijahuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Palvelun toteuttaa

Iisalmen kaupunki

Palvelusta vastaa

Iisalmen kaupunki
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 13.12.2022