suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Euran kunta

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

  • Palvelu
  • Eura
  • Julkinen palvelu

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kuraattorien ja psykologien työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Kuraattorit ja psykologit toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kuraattoreilta ja psykologeilta saat apua oppimisen ongelmien selvittelyyn sekä tukitoimien suunnitteluun. Voit käydä vastaanotolla tuki- ja keskustelukäynneillä, kun tunnet huolta mm. tunne-elämään, ihmissuhteisiin, oppimiseen tai omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Voit tulla käymään, jos koulussa tuntuu vaikealta, kotona olevat hankaluudet vaikuttavat omaan hyvinvointiisi ja koulunkäyntiisi sekä silloin, kun omat jutut painavat mieltä ja on vaikea keskittyä koulunkäyntiin. Tarvittaessa sinut yksin tai perheesi kanssa ohjataan jatkohoitoon tai jonkun muun tuen piiriin.

Kuraattorin ja psykologin kanssa työskentely on aina luottamuksellista. Yhdessä kuraattorin ja psykologin kanssa mietit, milloin asiasi ovat sellaisia, että myös vanhempiesi on syytä tietää niistä. Työskentely on usein hyödyllisempää silloin, kun vanhempasi ovat tietoisia käynneistä ja suhtautuvat siihen myönteisesti. Tapaamisilla puhutuista asioista ei mene tietoa ulkopuolisille tahoille, ellei asiasta erikseen sovita kanssasi.

Vastaava koulukuraattori vastaa opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden koordinoinnista. Euran kunnassa työskentelee kaksi koulupsykologia ja kaksi koulukuraattoria. Koulukuraattorit ja koulupsykologit tukevat koulun ja kodin yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta, osallistuvat tuki- ja keskustelukäynneille, konsultaatioihin ja verkostotyöhön sekä luokka- ja pienryhmätyöskentelyyn. Koulukuraattorit ja -psykologit ottavat vastaan sekä kouluissa että omissa lukion tiloissa olevissa työhuoneissaan.

Toimi näin

Voit ottaa itse yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin, mutta myös vanhempasi, opettajasi tai jokin muu yhteistyötaho voi olla yhteydessä. Lain mukaan koulun henkilökunnalla on velvollisuus olla yhteydessä kuraattoriin tai psykologiin yhdessä oppilaan tai huoltajan kanssa mikäli arvioi, että oppilas tarvitsee kyseisiä palveluita. Ota yhteyttä koulukuraattoreihin tai -psykologeihin puhelimitse (klo 8-15.30) tai jätä yhteydenottopyyntö sähköpostin tai Wilman kautta. Yhteydenottoosi vastataan mahdollisimman pian.

Puhelinasioinnista löydät psykologien yhteystiedot sekä oman koulusi koulukuraattorin yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin tai psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä työpäivänä yhteydenoton jälkeen, kiireellisessä tapauksessa jo samana tai seuraavana työpäivänä. Huoltajallasi ei ole oikeutta kieltää sinua käyttämästä kuraattori- tai psykologipalveluita.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEuran kunta
Palvelusta vastaaEuran kunta
Alue Eura
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Euran kunta
Päivitetty: 23.10.2020