suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lukioiden ja ammattioppilaitoksen opiskelijat voivat käyttää oman terveyskeskuksensa tai opiskelupaikkakuntansa suun terveydenhuollon palveluita.

Opiskelijoiden suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy terveysneuvonta, suun- ja hampaiden yksilöllisen tarpeen mukaiset tutkimukset ja hoito, sekä tarkastuksen perusteella laadittu omahoidon sisältävä hoitosuunnitelma.

Korkeakoulu- ja ammattikork ...

Toimi näin

Ota yhteyttä opiskelupaikkakuntasi suun terveydenhuollon palveluihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Lukion, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoilla on oikeus saada suun terveydenhuollon palveluita.

Opiskelijoiksi luetaan opiskelupaikan saaneet henkilöt, joiden opiskelu on päätoimista ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Hyvinvointialueen oppilaitoksissa opiskelevat voivat kotipaikkakunnasta riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen julkiseen hammashoitoon yhden kerran opintojensa aikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukion, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoilla on oikeus saada suun terveydenhuollon palveluita. Opiskelijalle on järjestettävä vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden suun ja hampaiden hoidosta ei peritä terveyskeskuksessa maksua.

Korkeakouluopiskelijoiden suun terveydenhuollon kustannukset sisältyvät terveydenhoitomaksuun. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat hakeutua suun terveydenhuollon palveluihin varaamalla ajan hyvinvointialueen suun terveydenhuoltoon. Korkeakouluopiskelijat voivat hakeutua suun terveydenhuollon palveluihin YTHS:n hoidontarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kautta.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 14.2.2024